Fagkode Navn Snitt
AF3000 Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon 4.21
BØA2020 Decision Modelling and Optimization 3.47
BØA2033 Årsregnskap 2.52
BØA3020 Integrert budsjettering og økonomisk styring 3.48
BØA3025 Personlig økonomi 3.19
BØA3045 Skatterett revisjon 2.52
BØA8003 Finansregnskap med analyse 2.36
BØA8004 Finansielle emner 1.97
FIN3900 Masteroppgave i finansiell økonomi 3.96
INT2020 Introduction to Norway and Norwegian Economy -
INT3001 Etikk, bærekraft og samfunnsansvar 3.00
IØ1000 Ledelse i praksis -
JUR2001 Rettslære 3.13
MET1001 Matematikk for økonomer 2.47
MET1002 Statistikk for økonomer 2.58
MET2010 Anvendt statistikk 3.30
MET3001 Kvantitative og kvalitative metoder 2.78
MPA12 Organisasjon og ledelse 3.43
MRK1001 Markedsføring - grunnkurs 2.73
MRK2010 Markedskommunikasjon og merkevarebygging 3.28
<< 1 av 282 >>